Renciści socjalni więcej dorobią

Dziennik Gazeta Prawna (2011-09-21), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

wrz 21, 2011

Osoby niepełnosprawne mające prawo do renty socjalnej nadal będą musiały kontrolować wysokość swoich przychodów. Przekroczenie kwoty granicznej spowoduje bowiem zawieszenie przez ZUS wypłaty świadczenia – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Od stycznia 2012 roku osoby otrzymujące rentę socjalną będą mogły więcej pracować. Po zmianie ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, wypłata takiego świadczenia będzie wstrzymywana dopiero wówczas, jeśli osiągnięte przychody przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez prezesa GUS do celów emerytalnych.

Warto ponadto wiedzieć, że na wysokość przychodu mają wpływ zarobki z pracy wykonywanej m.in. na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów, a także pracy chałupniczej. Ponadto nadal trzeba będzie brać pod uwagę także wpływy z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zarówno sami zainteresowani, jak i ich opiekunowie muszą pamiętać, że to na nich ciąży obowiązek powiadomienia ZUS o przychodach mających wpływ na kwotę powodującą zawieszenie prawa do renty.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 września 2011 r.