Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie młodocianego?

Rzeczpospolita (2011-09-21), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

wrz 21, 2011

Od września przyjęliśmy na naukę zawodu trzy osoby. Będzie to ich pierwszy rok pracy. Dlatego wynagrodzenie, jakie dostaną za wrzesień, to tylko 134,64 zł. Mam wątpliwości jak prawidłowo je rozliczyć i jak wykazać w raporcie ZUS RCA. Z obliczeń wynika, że w ogóle nie będzie składki zdrowotnej. Czy mam wówczas wykazać, że podstawa składki to 0 zł – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Wynagrodzenie nastoletnich pracowników, którzy podejmą naukę zawodu, musi być rozliczane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych osób pozostających w stosunku pracy. Jednak przy tak niskiej kwocie przychodu na pewno okaże się, że nie będzie kwoty do przekazania na ubezpieczenie zdrowotne tej osoby. Naliczoną składkę należy bowiem obniżyć do wysokości zaliczki na podatek, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponieważ tutaj zaliczka nie wystąpi, składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie obniżona do 0 zł.
Nie oznacza to jednak, że młodociany nie będzie w tym czasie uprawniony do bezpłatnej opieki medycznej.
Jego ubezpieczenie zdrowotne trwa bowiem nadal, mimo że nie będzie na nie pobierana składka.

W raportach ZUS RCA składanych za młodocianych należy wykazywać faktyczną podstawę wymiaru składek społecznych (134,64 zł) i zdrowotnej (116,18 zł), a także ustalone od nich daniny, w tym na ubezpieczenie zdrowotne 0 zł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 września 2011 r.