Jeżeli klient zapłaci za usługę kartą płatniczą przy użyciu terminala, to sprzedający nie musi ewidencjonować tej transakcji w kasie fiskalnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka świadczy usługi wynajmu domków letniskowych na rzecz indywidualnych klientów (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności). Wyjaśniła ona, że będzie przyjmować płatności kartą płatniczą (debetową lub kredytową) przez terminal płatniczy. Dodała, że na rachunek bankowy otrzymuje zbiorczą wpłatę wszystkich płatności zrealizowanych kartą w danym dniu, a operator systemu płatności udostępnia jej raport z tych płatności.

Spółka podkreśliła, że w ten sposób środki pieniężne znajdujące się na karcie płatniczej zostają przekazane na jej rachunek przez bank. Można więc zidentyfikować każdą transakcję i powiązać ją z konkretnymi zamówieniem oraz klientem na podstawie danych na przelewie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 14 czerwca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.259.2024.2.ALN) potwierdził, że spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych na podstawie poz. 37 załącznika do rozporządzenia w stosunku do usług, za które zapłata przez klientów (osoby fizyczne) będzie przekazywana za pomocą terminala przy użyciu karty płatniczej. Warunkiem jest jednak to, że z otrzymywanych z banku ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 czerwca 2024 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR