Można odliczyć w całości VAT z faktury dotyczącej wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego, jeśli pojazd ma zostać sprzedany, i to nawet jeśli wcześniej był on użytkowany do celów mieszanych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przedsiębiorca (podatnik VAT) w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej korzystał z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Wykorzystywał go do celów służbowych i prywatnych, więc odliczał tylko 50 proc. VAT naliczonego w ratach leasingowych i kosztach eksploatacyjnych.

Następnie wykupił samochód z leasingu, w związku z czym otrzymał fakturę z doliczonym 23-proc. VAT. Od momentu wykupu przedsiębiorca nie używał tego pojazdu, nie ujął go w ewidencji środków trwałych ani nie złożył deklaracja VAT-26. Celem wykupu była bowiem sprzedaż samochodu. Podatnik zbył go już następnego dnia po wykupie, a od sprzedaży zapłacił VAT.

Uważał, że powinien w takim razie uznać samochód za towar handlowy i móc odliczyć cały VAT naliczony wykazany na fakturze, którą otrzymał od firmy leasingowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 14 czerwca 2024 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.168.2024.1.ICZ) potwierdził tę możliwość. Wyjaśnił, że w tej sprawie mają zastosowanie art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika, że podatnik ma prawo odliczyć 100 proc. podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów, jeżeli pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lipca 2024 r., autor: Katarzyna Kawecka-Guzek, oprac.: GR