Wynagrodzenie za urlop to koszt w uldze B+R

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lip 11, 2024

Kosztem kwalifikowanym dla celów ulgi badawczo-rozwojowej jest także wynagrodzenie za czas urlopu, choroby i innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Spór przed sądem toczył się o interpretację wydaną przez dyrektora KIS w lutym 2021 r., a więc na trzy lata przed ukazaniem się interpretacji ogólnej MF. Dyrektor KIS stwierdził w niej, że do kosztów kwalifikowanych podle- gających odliczeniu w ramach ulgi B+R nie mogą zostać zaliczone koszty wynagrodzeń urlopowych pracowników działu B+R oraz osób zatrudnionych w innych działach, lecz wspomagających prace działu B+R.

Interpretację tę uchylił w tej części WSA w Poznaniu (I SA/Po 319/21). Zwrócił uwagę na to, że choć urlop nie jest bezpośrednim czasem wykonywania pracy, to jest czasem zatrudnienia pracownika, za który przysługują pracownikowi należności wynikające z zatrudnienia, a na pracodawcy ciążą obowiązki związane zarówno z wypłatą wynagrodzenia, jak i odprowadzeniem składek z tego tytułu. W związku z tym nie ma podstaw prawnych do wyłączenia tych wynagrodzeń i składek od nich z kosztów kwalifikowanych.

W pełni zgodził się z tym sąd kasacyjny (wyrok NSA z 9 lipca 2024 r., sygn. akt II FSK 1313/21). Zwrócił uwagę na to, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształciła się już ugruntowana wykładnia art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którą w kosztach kwalifikowanych ulgi B+R należy uwzględniać także wynagrodzenie wypłacane pracownikom za czas urlopu czy korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

– Bezsprzecznie prawo do tych należności wynika z przepisów prawa pracy – uzasadnił wyrok sędzia Maciej Jaśniewicz.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 lipca 2024 r., autor: Robert P. Stępień, oprac.: GR