Czwarta tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. od godziny 10:00 i potrwa do 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23:59.

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością PFRON udziela pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Dostosowany pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera i kontynuowanie jazdy bez przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Beneficjentem programu może być osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania do zakupu samochodu osobowego nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

PFRON (2024-07-05), autor: Departament ds. Polityki Regionalnej, oprac.: GR