Biegli sądowi z prawem do zwolnienia z vat…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

maj 9, 2007

Biegli sądowi z prawem do zwolnienia z VAT

Świadczenie usług na zlecenie sądów mieści się w zakresie rzeczoznawstwa

Jednakże usługi biegłego sądowego nie stanowią usług doradztwa. Może więc on korzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT, jeżeli wartość sprzedanych usług nie przekroczy równowartości 10 tys. euro.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Jego decyzja z 25 kwietnia 2007 r. (sygn. IPBi–4407/21/07/I) zmienia postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej. Podatnik, który wystąpił z wnioskiem o wiążącą interpretację prawa podatkowego, chciał wiedzieć, czy jako biegły sądowy w zakresie ruchu drogowego i techniki samochodowej oraz inżynierii ruchu i sterowania ruchem drogowym podlega opodatkowaniu po-

datkiem od towarów i usług. Bo, jak podkreślił, opinie i ekspertyzy wykonuje jedynie na zlecenie sądu, prokuratury i policji, a ich wartość nie prze-kroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie równowartości 10 tys. euro.

W opinii podatnika czynności wykonywane przez biegłego w postępowaniu sądowym nie są czynnościami z zakresu doradztwa, wobec czego nie ma zastosowania w stosunku do nich wyłączenie, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem ze zwolnienia podmiotowego nie mogą korzystać podatnicy świadczący usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Ponieważ jednak naczelnik urzędu skarbowego był innego zdania (sygn PP/443-32/N/12067/2007/DM), podatnik zaskarżył jego postanowienie do dyrektora IS w Katowicach W wystąpieniu podkreślił, iż usługi wykonywane na zlecenie sądów, prokuratury i policji nie stanowią usług doradztwa. Biegły sądowy nie doradza bowiem organowi prowadzącemu postępowanie, lecz tworzy jeden z dowodów mających istotne znaczenie w postępowaniu sądowym. To organ procesowy ocenia opinię biegłego i albo uznaje ją za właściwą, albo powołuje innego biegłego.

Więcej Rzeczpospolita.