Najlepsi pod wspólnym znakiem…

Rzeczpospolita , autor: . E.j , oprac.: GR

maj 9, 2007

Celem tego programu jest poprawa usług oferowanych przez firmy branży utrzymania czystości I promocja branży. Firmy, które do niego przystąpią i pozytywnie przejdą proces sprawdzania, będą mogły zdobyć certyfikat Gwarant czystości i higieny" i legitymować się znakiem Trójkąt czystości". Dzięki temu będą miały szanse wzmocnić wizerunek firmy i zdobyć zaufanie nowych klientów.

Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw w Polsce działających w branży utrzymania czystości. Organizują go wspólnie Polskie Stowarzyszenie Czystości, firma szkoleniowa TUV Akademia Polska, TUV Rheinland Polska i Międzynarodowe Stowarzyszenie Dostawców Sanitarnych.

Aby przystąpić do programu, należy przesłać do organizatorów deklarację uczestnictwa i ankietę oraz umożliwić audytorom przeprowadzenie kontroli w firmie.

Ponadto przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą conamniej od początku 2003 roku, mieć siedzibę w Polsce i dokonać wymaganych opłat (m.in. za przeprowadzony audyt). Wysokość opłat zależy od liczby pracowników zatrudnionych w firmie i wynosi w sumie od 2 tysięcy (dla firm zatrudniających do 50 pracowników) do 8 tys. zł (dla firm zatrudniających powyżej 1000 osób).

Gdy uczestnik programu ubiega się dodatkowo o znak jakości dla – branży medycznej lub spożywczej, wtedy opłaty są wyższe o 20 proc. Firmy, które kontynuują udział w programie, zapłacą o 25 proc. mniej.

Informacje przekazane w ankietach, załączone dokumenty oraz informacje uzyskane przez audytorów podczas wizyt w przedsiębiorstwach posłużą do sporządzenia raportów dla kapituły programu. To ona oceni wiarygodność przedsiębiorstwa, oświadczenia reprezentantów prawnych o braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, stosowane technologie, przeszkolenie personelu. Specjaliści oceniają też wprowadzone w życie elementy systemu zarządzania i branżowe szkolenia personelu w firmach akredytowanych przez PSC lub w uczelniach wyższych prowadzących studia przeznaczone dla firm branży utrzymania czystości. Kapituła bierze też pod uwagę listy referencyjne. Laureaci programu zostają wpisani do księgi Gwaranci czystości i higieny", która jest promowana w mediach. Propagowanie programu, jego uczestników i laureatów jest prowadzone przez organizatorów również w wydawnictwach oraz w serwisach internetowych: www.czystoscpsc.org.pli www.pl.tuv.com

Laureaci programu mogą także wykorzystać w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji, logo branżowego znaku: Trójkąt czystości".

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług firm oznaczonych logo branżowego znaku Trójkątem Czystości mają pewność, że to niekwestionowani profesjonaliści w swojej dziedzinie. Firmy, które' otrzymały certyfikaty Gwarant czystości i higieny" są regularnie i szczegółowo sprawdzane przez audytorów.

Dzięki temu korzystający z ich usług klienci mogą być pewni, że w przedsiębiorstwach tych spełnione są standardy zarówno dotyczące szkoleń pracowników i systemów zarządzania, jak i jakości wykonywanych prac oraz korzystania ze specjalistycznych środków czystości.

Więcej Rzeczpospolita.