Ulga na złe długi zmniejsza należny podatek od towarów i usług

Dziennik Gazeta Prawna (2011-09-23), autor: Dziennik Gazeta Prawna , oprac.: GR

wrz 23, 2011

Korekta podatku należnego VAT wpływa na możliwość rozwiązania odpisu aktualizującego, który odnosi się na pozostałe przychody operacyjne.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna podatnik, który dokonuje dostaw towarów (świadczenia usług), ma obowiązek wyliczyć i odprowadzić należny VAT bez względu na to, czy otrzyma zapłatę od nabywcy.
Ekonomiczny ciężar podatku jest szczególnie dotkliwy, gdy dłużnik w całości lub w części nie płaci za dostarczony towar (wykonaną usługę).

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług umożliwia dokonanie korekty należnego VAT w przypadku posiadania przez sprzedawcę wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Możliwość tej korekty nazywana jest ulgą na złe długi. Ustawa wprowadza wiele warunków, od których uzależnione jest przeprowadzenie korekty. Jednym z nich jest nieściągalność wierzytelności, tj. sytuacja gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności ołcreślonego w umowie lub na fakturze. Poza tym podatnik musi dopełnić formalności związanych m.in. z zawiadomieniem dłużnika o zamiarze dokonania korekty oraz o jej dokonaniu.

Skorzystanie z tej ulgi nie oznacza rezygnacji z odzyskania długu i obowiązku jego zapłaty. Z tego względu najkorzystniej jest wykazywać operacje związane z ulgą na złe długi na wydzielonych kontach rozrachunkowych. Jest to istotne zwłaszcza w księgach dłużnika, który powinien pamiętać o istniejącym zobowiązaniu.

Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT w przypadku otrzymania zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty i nieuregulowania należności w terminie 14 dni (liczonego od dnia otrzymania tego zawiadomienia), podatnik (dłużnik) powinien pomniejszyć podatek naliczony podlegający odliczeniu o kwotę podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 września 2011 r.