Odpis na fundusz trzeba przekazać do 30 września

Dziennik Gazeta Prawna (2011-09-27), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

wrz 27, 2011

Przekazanie pozostałej części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trzeba zaksięgować na koncie 135 – Rachunek bankowy środków ZFŚS.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna do końca września podmioty tworzące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) muszą przekazać pozostałą część odpisu na ten Fundusz. Taki obowiązek wynika z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września tego roku, z tym że do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych.

Przelew środków z rachunku ogólnego bankowego na rachunek środków z ZFŚS do 30 września można zaksięgować w następujący sposób: strona Wn konta 135 – Rachunek bankowy środków ZFŚS, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.

Przekazanie środków pieniężnych stanowiących równowartość tych odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS jest warunkiem zaliczenia odpisów zwiększeń naliczonych w 2011 r. do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 września 2011 r.