Do kogo z odwołaniem w sprawie umorzenia składek…

Rzeczpospolita , autor: . Mrz , oprac.: GR

maj 9, 2007

Prezes ZUS jako likwidator Funduszu Alimentacyjnego może scedować na oddziały prowadzenie spraw dotyczących zaległości w opłacaniu składek.

Tak uznał wczoraj Sąd Najwyższy, rozpatrując zagadnienie prawne, do kogo należy kierować odwołania od decyzji o odmowie umorzenia należności likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego. Zgodnie z art. 61 ust. 3 likwidatorem funduszu jest prezes ZUS, dlatego wątpliwy, zdaniem sądu, był udział oddziału w toczącym się postępowaniu. Co prawda, miał odpowiednie pełnomocnictwo prezesa ZUS, jednak zgodnie z przepisami tylko prezes ma uprawnienie do umarzania tych należności. SN odmówił rozstrzygnięcia w sprawie, wskazując, że nie powinno być żadnych wątpliwości. Zgodnie z art. 68 ustawy o świadczeniach rodzinnych odwołanie wnosi się do organu wymienionego w decyzji, czyli oddziału ZUS wskazanego przez prezesa. Ten zresztą i tak jest tylko pośrednikiem, gdyż wszelkie odwołania rozpatruje sąd (sygn. Il UZP1/07).

Więcej Rzeczpospolita.