Kiedy można powierzyć inną pracę

Dziennik Gazeta Prawna (2011-09-29), autor: Dziennik Gazeta Prawna , oprac.: GR

wrz 29, 2011

Pracownik jest zatrudniony w firmie transportowej jako kierowca samochodu. W związku z brakiem zamówień od kontrahentów pracodawca na okres pięciu miesięcy skierował go do pracy w warsztacie w charakterze mechanika przy naprawie samochodów. Pracując tam, podwładny zarabiał mniej niż przy wykonywaniu czynności kierowcy. Czy pracodawca mógł powierzyć pracownikowi inną pracę na okres dłuższy niż trzy miesiące i za zmniejszonym wynagrodzeniem – pyta czytelnik Dziennika Gazet Prawnej.

W okresie przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną, odpowiednią pracę, za wynagrodzeniem odpowiednim do zleconej pracy, nie niższym od wynagrodzenia określonego w art. 81 par. 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Możliwość powierzenia pracownikowi innej, odpowiedniej pracy w razie przestoju, nie jest ograniczona żadnym kalendarzowym terminem, może więc trwać dłużej niż trzy miesiące w roku kalendarzowym i może towarzyszyć jej obniżenie wynagrodzenia pracownika w porównaniu z wynagrodzeniem pobieranym przez pracownika poprzednio (wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 1978 r., I PRN178/77, OSNCP1978/8/147).

Podstawa prawna:
Art. 81 ustawy z 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21. poz. 94 z późn. zm.)

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 września 2011 r.