Pracuję na etacie i dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą polegającą na serwisie sprzętu komputerowego. W firmie wykorzystuję prywatny samochód osobowy, związane z tym koszty uwzględniam w ramach limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Ze względu na wzrost ceny benzyny planuję montaż w aucie Instalacji gazowej. Czy wydatki te będę mógł zaliczyć do kosztów firmy? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Nie. Przedsiębiorca, który w prywatnym samochodzie zamontuje instalację gazową, nie zaliczy wydatku z tego tytułu do kosztów ani w pełnej wysokości, ani nawet w ramach limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

Problemem opisanym w pytaniu zajmował się m.in. Urząd Skarbowy w Katowicach w interpretacji z 26 kwietnia 2006 (PDFD/A15-21/06). Podkreślił, że w przypadku samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wydatki związane z „używaniem” samochodu na potrzeby działalności do wysokości określonego limitu. Pod pojęciem „używanie” mieszczą się wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu, których poniesienie jest niezbędne, aby samochód mógł funkcjonować. Można do nich zaliczyć np. kwoty zapłacone za paliwo, oleje, części zamienne i drobne naprawy. Zdaniem urzędu skarbowego zamontowanie instalacji gazowej w prywatnym samochodzie nie mieści się w pojęciu „używanie”. Jest to bowiem modernizacja układu zasilania silnika prywatnego samochodu, do przeprowadzenia której przedsiębiorca nie był zobowiązany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na koniec warto podkreślić, że problem ten by nie wystąpił, gdyby samochód został wprowadzony do majątku firmy. Wtedy przedsiębiorca w ogóle nie musiałby prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Jednocześnie miałby prawo od razu zaliczyć do kosztów montaż instalacji gazowej, jeśli kosztowałaby nie więcej niż 3500 zł. Wydatków na modernizację do tej kwoty nie uznaje się bowiem na ulepszenie środka trwałego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 października 2011 r.