Księgowi szybciej rozliczą różnice kursowe

Dziennik Gazeta Prawna (2011-10-05), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

paź 5, 2011

Od 2012 roku dla celów podatkowych i rachunkowych w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży lub kupna walut obcych trzeba będzie uwzględnić kursy faktycznie zastosowane – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2012 r. mają na celu m.in. ujednolicenie zasad rozliczania transakcji w walutach obcych z zasadami obowiązującymi w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Ujednolicenie zasad ustalania różnic kursowych dla transakcji zrealizowanych wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem tzw. kursu faktycznego.

Nowe zasady rozliczania różnic kursowych nie wymuszą m.in. tworzenia dodatkowych kont. Jeśli chodzi o kwestię bilansowej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, jednostki mają obowiązek wyceny takich składników majątku dla celów rocznego sprawozdania finansowego, tj. na dzień bilansowy.

N
aliczone różnice kursowe nie stanowią zarówno przychodów, jak i kosztów podatkowych do momentu ich realizacji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jednostka wybrała bilansową metodę ustalania różnic kursowych. 

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 października 2011 r.