Gdy portal zorganizuje konkurs, trzeba zapłacić podatek od nagrody

Rzeczpospolita (2011-10-05), autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

paź 5, 2011

Nawet jeśli sądy idąc z duchem czasu, uznają Internet za środek masowego przekazu, nie oznacza to, że wygrana w konkursie ogłoszonym przez firmę działającą na internetowym rynku korzysta ze zwolnienia.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej d
o takiego wniosku prowadzą interpretacje wydawane przez organy podatkowe.

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o PIT zwolniona od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Z przepisu tego wynikają zatem dwa zwolnienia:

dla wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową,

wygranych w konkursach i grach z innych dziedzin, ale organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja).

Najwięcej wątpliwości budzi ten drugi rodzaj zwolnień.

Organy podatkowe konsekwentnie stoją na stanowisku, że nie wystarczy, by informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Żeby można było mówić o zwolnieniu, konkursy muszą być nie tylko ogłaszane przez środki masowego przekazu, ale też przez nie organizowane.

Dlatego nie ma szansy na zwolnienie z PIT zwycięzca konkursu organizowanego przez bank, instytucję ubezpieczeniową czy inny podmiot niebędący środkiem masowego przekazu, który wprawdzie zamieszcza na stronie internetowej regulamin konkursu i warunki przyznawania wygranej, ale jako organizator nie jest środkiem masowego przekazu.

Z tych samych powodów zwolnieniem nie są objęte nagrody w konkursach organizowanych wyłącznie dla określonej grupy osób, np. dla pracowników organizatora konkursu czy jego kontrahentów, nawet gdy regulamin wymaga zarejestrowania się na stronie intemetowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 października 2011 r.