Wyższa emerytura będzie przysługiwała po 18 miesiącach pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-10-13), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

paź 13, 2011

Dopiero w kwietniu 2013 roku osoby, które zrezygnowały z łączenia pracy zawodowej z pobieraniem emerytury, wybierając aktywność zawodową, będą mogły ponownie otrzymywać świadczenia z ZUS. Prawo do nich uzyskają po złożeniu wniosku w tej sprawie oraz zwolnieniu się z pracy u dotychczasowego pracodawcy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Od 1 października 2011 r. obowiązuje tzw. prezydencka nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wprowadziła ona specjalne zasady przeliczania emerytury dla osób, które od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. na podstawie wtedy obowiązujących przepisów nie rozwiązały stosunku pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcom a jednocześnie otrzymywały świadczenia z ZUS.

Z nowych regulacji mogą jednak skorzystać wyłącznie ci ubezpieczeni, którzy do końca września tego roku pobierali emeryturę, łącząc ją z pracą zawodową, a dopiero od 1 października wybrali zatrudnienie. Nowe przepisy dotyczące ponownego ustalania wysokości emerytury po przepracowaniu 18 miesięcy, tym się różnią o tych obowiązujących dla pozostałych emerytów łączących pracę zawodową z pobieraniem emerytur, że ta ostatnia grupa ma prawo wyłącznie do ponownego przeliczenia emerytury, lecz dopiero po przepracowaniu 30 miesięcy. W przypadku osób korzystających z tzw. prezydenckiej ustawy, osoby te nie mogą pobierać w tym okresie emerytury.

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ponownego ustalenia emerytury przy jednoczesnym wykorzystaniu części rozwiązań obowiązujących w dniu złożenia pierwszego wniosku o emeryturę (w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.). Trzeba bowiem pamiętać, że takie działanie oznacza obliczenie na nowo wysokości już przyznanego świadczenia. Może to być skutkiem np. zgłoszenia wniosku o doliczenie dodatkowego okresu pracy, nieuwzględnionego okresu ubezpieczenia lub o obliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem innych zarobków niż te, które wskazano przy ubieganiu się o emeryturę.

W takim przypadku w wyniku przeliczenia zmienia się wysokość świadczenia, do którego osoba zainteresowana była już uprawniona. Obecne regulacje wprowadzają natomiast możliwość otrzymania nowej emerytury, co jest związane z koniecznością zgłoszenia wniosku o takie świadczenie oraz rozwiązania stosunku pracy.

Osoby spełniające warunki do ustalenia wysokości emerytury na nowych zasadach muszą jednak wiedzieć, że z takiego rozwiązania mogą skorzystać tylko raz. Pobierający emeryturę obliczaną, po przepracowaniu 18 miesięcy będą mogli otrzymać świadczenie obliczane na podstawie aktualnej kwoty bazowej. Taki sposób wyliczania dotyczy części socjalnej tej nowej emerytury. Wielkość ta, występująca wyłącznie w przypadku emerytur ze starego systemu, stanowi 24 proc. kwoty bazowej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 października 2011 r.