Kiedy VAT należny uwzględniamy w rozliczeniach CIT i PIT

Rzeczpospolita (2011-10-13), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

paź 13, 2011

Firma, która przekazuje towary na cele reprezentacji lub reklamy i wykazuje z tego tytułu podatek od towarów i usług, może zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów – informuje Rzeczpospolita.

Zgodnie z ogólną zasadą przedsiębiorcy nie zaliczają VAT do kosztów uzyskania przychodów. Wynika ona z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku CIT i art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku PIT. Przepisy te przewidują jednak wyjątki od tej ogólnej reguły. Jednym z nich jest VAT należny wykazany w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy.
Dość długo przepis ten nie był istotny, bo wszelkie przekazanie towarów i świadczenie usług na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie było opodatkowane VAT. Od 1 kwietnia tego roku to się jednak zmieniło.

Obecnie obciążone VAT jest przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego o naliczony przy nabyciu tych towarów. Przepisy precyzują, że chodzi w szczególności o przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, oraz wszelkie inne darowizny.

Obowiązek naliczania VAT nie dotyczy przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób lub których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru, a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Próbka natomiast to niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, przy czym ilość lub wartość przekazywanych przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Oznacza to, że np. firma przekazująca osobom zajmującym się dystrybucją jej produktów różne prezenty o wartości przekraczającej 100 zł od 1 kwietnia tego roku musi z tego tytułu naliczać VAT Jeśli mimo to zdecyduje się na taką akcję wspomagającą sprzedaż, to wykazany w fakturze wewnętrznej VAT należny może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdzają to odpowiedzi fiskusa na pytania podatników

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 października 2011 r.