Opieszałość pracownika nie pozbawi dofinansowania

Rzeczpospolita (2011-10-13), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

paź 13, 2011

Pracodawca może zachować prawo do wsparcia z PFRON, mimo zwłoki podwładnego w ubieganiu się o kolejne orzeczenie o inwalidztwie. W tym wypadku nie ustaje bowiem tzw. efekt zachęty – czytamy w Rzeczpospolitej.

Osobą niepełnosprawną jest m.in. taka, której niepełnosprawność w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym potwierdził zespół orzekający o niepełnosprawności. Pracodawca może ją wliczyć do stanu zatrudnionych u siebie osób niepełnosprawnych od dnia przedstawienia mu takiego orzeczenia komisji. Jeśli zostanie wydane na czas określony i wygaśnie, to do czasu przedstawienia kolejnego osoba ta jest traktowana jako pełnosprawna.

Gdy między kolejnymi orzeczeniami wystąpiły przerwy, powinna być też luka w zaliczeniu takiego pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednak są tu dwa odstępstwa.
Zawsze można uwzględnić tę osobę w liczebności niepełnosprawnej załogi do trzech miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia. Warunkiem jest, by potwierdzało ono istnienie niepełnosprawności w tym okresie. Nie ma wówczas znaczenia data złożenia wniosku do komisji o wydanie kolejnego orzeczenia.

Natomiast druga możliwość pozwala uwzględnić taką osobę w ewidencji niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia do komisji, czyli nawet wcześniej niż trzy miesiące wstecz.
Można tak zrobić, gdy pracownik przyniesie kolejne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, a dodatkowo: z orzeczenia wynika, że w tym okresie był niepełnosprawny, wniosek o wydanie orzeczenia złożył nie później niż w dniu następującym po tym, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia zostanie złożony później niż następnego dnia po utracie ważności poprzedniego, może wystąpić przerwa w ciągłości posiadania przez pracownika statusu osoby niepełnosprawnej. Mimo, że z orzeczenia będzie wynikało, że była ona w tym czasie niepełnosprawna, to pracodawca nie będzie mógł uwzględnić jej jakiś czas w stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Pracodawca skoryguje wówczas stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale nie więcej niż do trzech miesięcy wstecz. Mimo to nie straci prawa do otrzymania dofinansowania wynagrodzenia tego pracownika.
Jak bowiem informuje MPiPS (BON), efekt zachęty ustalony w miesiącu zatrudnienia pracownika nie wygasł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 października 2011 r.