Więcej opiekunów otrzyma świadczenia

Dziennik Gazeta Prawna (2011-10-16), autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

paź 16, 2011

Gmina przyzna świadczenie pielęgnacyjne córce, jeżeli opiekuje się dwojgiem rodziców, którzy są małżeństwem, pod warunkiem że są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Pozostawanie w związku małżeńskim przestanie być w niektórych przypadkach przeszkodą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego osobie rezygnującej z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Gmina przyzna je w sytuacji, gdy również drugi ze współmałżonków wymaga opieki i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Taką zmianę wprowadza wchodzący w życie 14 października 2011 r. art. 1 ust. 6 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 205, poz. 1212). Pozostałe jej zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Oznacza to, że świadczenie będzie mogła otrzymać córka lub syn, jeżeli obydwoje rodzice są niepełnosprawni w stopniu znacznym. Dalej pomoc nie będzie przysługiwać, gdy zdrowy współmałżonek zajmuje się tym drugim, niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 października 2011 r.