Pracodawcy: trzeba zlikwidować bariery hamujące rozwój telepracy.

www.popon.pl (2011-10-17), autor: POPON , oprac.: GR

paź 17, 2011

Polska Agencja Prasowa, a za nią media ogólnopolskie: Dziennik, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Wirtualna Polska, Onet, Money, Forsal,  Stooq pisały o konferencji, która zorganizowana została w dniu wczorajszym przez Pracodawców RP. W konferencji udział wziął przedstawiciel POPON Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON.

Zbyt szczegółowe obowiązki pracodawców z zakresu BHP czy nieprecyzyjne przepisy o ewidencji czasu pracy telepracownika – to m.in. główne bariery rozwoju w Polsce telepracy, które należałoby zlikwidować – oceniają eksperci Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

W Polsce zaledwie 3,2 proc. pracodawców decydowało się na zatrudnienie pracowników w formie telepracy, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej odsetek ten sięga kilkunastu procent, np. w Skandynawii jest to 15 proc., a w krajach Beneluksu 14 proc. – mówiła ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska podczas czwartkowej debaty pod hasłem „Co hamuje rozwój telepracy?”.
Według danych Pracodawców RP, wyłącznie w formie telepracy chciałoby pracować 11,2 proc. Polaków, zaś 36,8 proc. mogłoby być zatrudnionych w tej formie częściowo. Ponad połowa (58,4 proc.) zatrudnionych deklaruje, że nie chciałaby takiej formy pracy.

Jak przypomniała, w Polsce ustawa o telepracy obowiązuje od 2007 r. Według niej główne bariery rozwoju tej formy pracy to „zbyt szczegółowe obowiązki nałożone na pracodawców dotyczące BHP w domu telepracownika, problemy z dostępem do nowoczesnych technologii oraz ograniczenie wykazu stanowisk, które mogą być organizowane w tej formie”.
Żukowska podkreśliła, że zalety telepracy dla pracownika to możliwość godzenia życia zawodowego z prywatnym, redukcja kosztów dojazdu, elastyczny czas pracy oraz aktywizacja niepełnosprawnych i osób sprawujących opiekę nad dziećmi, natomiast dla pracodawcy to m.in. ograniczenie kosztów utrzymania stanowiska pracy, wzrost wydajności pracowników oraz możliwość zatrudnienia specjalistów z różnych regionów. Wśród wad wymieniła z kolei obawę pracowników przed izolacją od współpracowników, a ze strony pracodawców – obawę utraty kontroli nad telepracownikiem oraz konieczność poniesienia kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu.

Doradca prezydenta Pracodawców RP ds. prawa pracy Witold Polkowski podkreślił, że w Komisji Trójstronnej rozpoczynają się rozmowy dotyczące niezbędnych zmian w Kodeksie pracy, chodzi m.in. o rozszerzenie wykazu stanowisk organizowanych w formie telepracy oraz przepisy dotyczące zapewnienia warunków BHP przez pracodawcę. „Absurdalne są zapisy, z których wynika że pracodawca ma odpowiadać za poziom wilgoci, temperaturę czy instalację elektryczną w domu pracownika” – ocenił.

Czytaj cały artykuł >>