Zwolnienie ze składek tylko dla rencisty

Rzeczpospolita (2011-10-19), autor: Magdalena Wypijewska , oprac.: GR

paź 19, 2011

Pracuje dla nas zleceniobiorca, który uzyskał orzeczenie, że jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym od września 2011. Do tej pory opłacaliśmy za niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę, ale na 1/3 etatu i zarabia 600 zł miesięcznie. Czy na podstawie uzyskanego orzeczenia możemy przestać opłacać za niego składki? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak donosi Rzeczpospolita orzeczenie o niepełnosprawności nie wpływa na to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca. Sytuacja zmieniłaby się, gdyby uzyskał on rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Osoby uprawnione do emerytury lub renty mogą skorzystać z uprzywilejowanych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a raczej ze zwolnienia z obowiązku ich opłacania. Takie prawo mają wówczas, gdy jednocześnie pracują na podstawie umowy o pracę oraz kontraktu cywilnego, do którego mają zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia. Nie ma wówczas zastosowania ograniczenie, że przychody ze zlecenia są wolne od składek społecznych tylko wówczas, gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest przynajmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Od przychodów osiąganych przez emeryta lub rencistę ze zlecenia nie trzeba potrącać składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od etatu i pensji z angażu. Jedyną obowiązkową składką z umowy cywilnej jest zdrowotna.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 października 2011 r.