Zmiana formy zatrudnienia pracowników samorządowych

Dziennik Gazeta Prawna (2011-10-19), autor: Artur Radwan , oprac.: GR

paź 19, 2011

Do końca roku wójt może pozbywać się tych pracowników mianowanych, którzy ukończyli 65 lat i mają prawo do emerytury. Pracę mogą też stracić renciści – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, osoby zatrudnione na podstawie mianowania z dniem 1 stycznia 2012 r. będą mieli zmienioną formę zatrudnienia. Ich status z mianowanych przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony. Od nowego roku do urzędników mianowanych, którzy osiągną wiek emerytalny, będą miały zastosowanie ogólne przepisy kodeksu pracy.

Dla urzędników mianowanych oznacza to utratę szczególnej ochrony przed zwolnieniem. Korzystne jest jednak to, że wójt nie będzie mógł, tak jak dotychczas, zwolnić pracownika tylko z tego powodu, że ten ukończył 65 lat i nabył prawo do emerytury lub też korzysta z renty.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 października 2011 r.