Mieszkanie służbowe to też przychód

Rzeczpospolita (2011-10-19), autor: Janina Sobczyk , oprac.: GR

paź 19, 2011

Niektórzy pracodawcy chcąc uczynić atrakcyjnym zatrudnienie w ich firmie, oferują pracownikom świadczenia pozapłacowe. Jednym z nich jest mieszkanie służbowe. Udostępnienie lokum podwładnemu może mieć wpływ na wysokość składek na jego ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a co za tym idzie, wiązać się ze zwiększeniem ponoszonych przez pracodawcę kosztów pracy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia pracownika jest przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to wszelkie otrzymane lub postawione do dyspozycji podwładnego wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty – bez względu na źródło ich finansowania. Wśród świadczeń pieniężnych jest m.in. wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, a wśród tych niepieniężnych – wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Mimo, że podwładny dostaje świadczenie, które jest przychodem ze stosunku pracy, to nie oznacza to automatycznie, że trzeba od niego opłacić składki na ZUS. Są też rodzaje świadczeń, które z takich składek są zwolnione, np. wynagrodzenie chorobowe, czy wszystkie rodzaje zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy itd.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie wymienia jednak przychodu w postaci udostępnienia mieszkania służbowego. A to oznacza, że z zasady od jego wartości składki trzeba naliczyć – zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne.

Żeby naliczyć składki, trzeba ustalić wartość pieniężną świadczenia. Gdy chodzi o mieszkanie służbowe, to najpierw decyduje to, czy w przepisach firmy została określona wysokość ekwiwalentu pieniężnego za to świadczenie. Gdy takich zapisów nie ma, wartość pieniężną świadczenia w postaci udostępnienia mieszkania służbowego ustala się odpowiednio do rodzaju lokalu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 października 2011 r.