Emeryt zyska niewiele na prezydenckiej noweli

Rzeczpospolita (2011-10-21), autor: Katarzyna Wójcik-Adamska , oprac.: GR

paź 21, 2011

Lepiej rozwiązać stosunek pracy i zatrudnić się jeszcze raz, by ZUS nie zawiesił świadczenia. Ponowne obliczenie go po 18 miesiącach jest mniej korzystne – czytamy w Rzeczpospolitej.

Prezydencka nowelizacja, która miała złagodzić finansowe skutki zawieszenia emerytury, pracującym emerytom niewiele pomoże. Dzięki niej mogą ustalić na nowo wysokość należnego im świadczenia po przepracowaniu przynajmniej 18 miesięcy i rezygnacji z zatrudnienia. Pracownik, który przeszedł na emeryturę na starych zasadach, będzie więc mógł przeliczyć ją z wykorzystaniem nowej kwoty bazowej w części socjalnej.

Trudno jednak dokładnie przewidzieć finansowe skutki przeliczenia emerytury po 31 marca 2013 r, bo dopiero wtedy nowe przepisy znajdą zastosowanie. Można jednak przeprowadzić symulację, zakładając, że nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS weszła w życie nie 1 października 2011 r., ale w 2009 r.

Mężczyzna, który otrzymywał wtedy emeryturę przyznaną na starych zasadach w wysokości 2035,87 zł, po przepracowaniu dwóch lat i po obliczeniu jej dzisiaj na nowo otrzymałby 2344,34 zł. Gdyby teraz zwolnił się z pracy i zatrudnił jeszcze raz, by pracując, pobierać emeryturę, po doliczeniu dwóch lat składkowych i zwaloryzowaniu świadczenia otrzymałby ok. 34 zł mniej. Wybierając pracę zamiast emerytury, zyskałby więc niewiele, tracąc dwuletnie świadczenie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 października 2011 r.