Jak długo korygujemy VAT od nakładów na wynajmowaną nieruchomość

Rzeczpospolita (2011-10-21), autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

paź 21, 2011

Przez pięć czy dziesięć lat powinno być weryfikowane odliczenie VAT od wydatków na ulepszenie cudzego lokalu. Fiskus wydaje odmienne interpretacją w zależności od tego, czy jest to korzystne dla budżetu, czy dla przedsiębiorcy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Problem jest istotny m.in. dla firm, u których oprócz działalności zwolnionej pojawiła się w 2011 r. na skutek zmiany przepisów o VAT działalność opodatkowana i w związku z tym zyskały prawo do odliczenia podatku naliczonego m.in. od nakładów na wynajmowane nieruchomości, tworzących tzw. inwestycje w obcych środkach trwałych. Odpowiedź na pytanie o okres korekty jest kluczowa dla ustalenia, czy w ogóle z niej skorzystają i w jakiej części.

Są bowiem wątpliwości, czy w wypadku nakładów na tzw. ulepszenie składnika niebędącego własnością przedsiębiorcy, okres korekty powinien wynosić pięć, czy dziesięć lat. Sama inwestycja, choć polega na ulepszeniu nieruchomości, jednak nią nie jest, tylko odrębnym środkiem trwałym. Początkowo więc organy podatkowe dość zgodnie opowiadały się za pięcioletnim okresem.

Później jednak zaczął dominować pogląd o dziesięcioletnim okresie korekty. Jak czytamy w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 25 maja 2011 r.: „W związku z tym że inwestycja w środek trwały, polegająca na adaptacji lokalu, stanowi część składową nieruchomości, korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego o wartości przekraczającej 15 000 zł powinna być dokonana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w ciągu dziesięciu kolejnych lat, począwszy od roku, w którym został on oddany do użytkowania. Powyższa konkluzja wynika z faktu, iż z chwilą zakończenia prac adaptacyjnych elementy, na które wnioskodawca poniósł wydatki, nie mogą funkcjonować jako pojedyncze elementy bez ich uszkodzenia lub zniszczenia”. Także w orzecznictwie sądów administracyjnych można znaleźć potwierdzenie, że VAT od inwestycji w obcej nieruchomości podlega dziesięcioletniej korekcie.

Warto tu nadmienić, że interpretacja warszawskiej Izby Skarbowej dotyczyła sytuacji, gdy podatnik najpierw prowadził działalność opodatkowaną i odliczył cały VAT od wydatków na wykończenie lokalu użytkowego, który nie był jego własnością, poniesionych w 2006 r., a następnie od 1 stycznia 2012 chciał korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, z uwagi na niewielkie obroty. Przyjęcie pięcioletniego okresu korekty dla inwestycji w obcym środku trwałym oznaczałoby, że w jego wypadku żadna korekta odliczenia nie byłaby konieczna. Zastosowanie okresu dziesięcioletniego równało się w skutkach z koniecznością zwrotu znacznej części odliczenia do skorygowania pozostało bowiem 40 proc. podatku naliczonego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 października 2011 r.