Ministerstwa Finansów wyda certyfikat w ciągu miesiąca

Dziennik Gazeta Prawna (2011-10-24), autor: Anna Rymaszewska , oprac.: GR

paź 24, 2011

Kandydaci, którzy 22 października przystąpią do egzaminu sprawdzającego ich kwalifikacje do uzyskania certyfikatu księgowego, już zastanawiają się, ile będą oczekiwać na ten dokument – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Niektórzy zakładają, że okres ten wyniesie kilka miesięcy. Podobne obawy mają m.in. oczekujący na wydanie duplikatu certyfikatu. Takie prognozy nie są jednak uzasadnione.

Obecnie wnioski osób ubiegających się o wydanie certyfikatu księgowego rozpatrywane są w ciągu miesiąca. Ubiegający się o certyfikat powinni pamiętać, że oprócz wniosku składanego na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów konieczne jest również udokumentowanie praktyki. Pomocne będą oryginały lub urzędowo potwierdzone kopie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy, z których wynikać powinno m.in., na podstawie jakiego stosunku prawnego została nabyta praktyka.

Niezbędna jest również informacja o niekaralności z krajowego rejestru karnego, opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Nie wolno zapominać o udokumentowaniu wykształcenia np. oryginałami lub odpisami dyplomów. Osoby, które zdały egzamin potwierdzający ich kwalifikacje, powinny złożyć zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność.

Na rozpoznanie wniosku o wydanie duplikatu certyfikatu księgowego również należy czekać blisko miesiąc. W tym przypadku konieczne jest złożenie dokumentów: wniosku oraz dowodu uiszczenia opłaty.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 października 2011 r.