Do dnia uzyskania emerytury należą się składki

Rzeczpospolita (2011-10-24), autor: Janina Sobczyk , oprac.: GR

paź 24, 2011

Jeśli emeryt chce dorobić do pensji pracowniczej, powinien zdecydować się na dodatkową pracę na zlecenie. Zaoszczędzi, bo nie zapłaci danin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – informuje Rzeczpospolita.

Ustalenie przez ZUS prawa do emerytury osobie, która równocześnie jest zatrudniona na podstawie umów o pracę i zlecenia w dwóch różnych firmach, sprawia, że kontrakt cywilny przestaje być tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Nie ma znaczenia wysokość przychodów ze stosunku pracy. Dalej trzeba opłacać składkę zdrowotną, ale społecznych już nie. Trzeba je jednak naliczyć od części przychodu ze zlecenia za miesiąc, w którym zleceniobiorca nabył prawo do emerytury.

Nie tylko uzyskanie prawa do emerytury zmienia w ten sposób sytuację osoby, która w tym samym czasie jest i pracownikiem i zleceniobiorcą. Tak samo jest w przypadku rencistów.

Od dnia uzyskania statusu emeryta lub rencisty od przychodów ze zlecenia trzeba opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. Jeśli emeryt czy rencista nie chce, to nie musi płacić składek społecznych. Gdy jednak zdecyduje się podlegać dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, to powinien pamiętać o tym, że jako zleceniobiorca będzie obowiązkowo podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Obowiązek opłacania składek społecznych ustaje od dnia ustalenia prawa do emerytury lub renty (tj. stwierdzenia tych uprawnień w decyzji organu rentowego). Jeśli nie przyzna ich od pierwszego dnia miesiąca, to trzeba opłacić składki na ubezpieczenia społeczne jeszcze od części przychodu ze zlecenia za ten miesiąc. Trzeba go proporcjonalnie pomniejszyć do okresu, w którym podlegał tym ubezpieczeniom, czyli do dnia poprzedzającego uzyskanie prawa do emerytury lub renty.

Nie ma przy tym znaczenia, czy wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie wypłacone przed uzyskaniem prawa do świadczenia czy po tej dacie. Aby ustalić podstawę wymiaru składek społecznych ze zlecenia za ten miesiąc, przychód trzeba podzielić przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, a wynik pomnożyć przez liczbę dni podlegania przez zleceniobiorcę ubezpieczeniom społecznym w tym miesiącu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 października 2011 r.