Banki będą akceptowały e-PIT

Rzeczpospolita (2011-10-26), autor: .mpa , oprac.: GR

paź 26, 2011

W najbliższym czasie wszystkie banki mają znieść obecne ograniczenia. Osoby, które rozliczyły się przez Internet, łatwiej uzyskają kredyt – informuje Rzeczpospolita.

Ponad milion podatników, które złożyło PIT drogą elektroniczną może mieć kłopot z ubieganiem się później o kredyt.  Nie wszystkie banki akceptują przedstawione przez nich urzędowe potwierdzenie odbioru, część placówek żąda dla potwierdzenia złożenia PIT w formie papierowej.

Resort finansów zapytany w tej sprawie, uznał że wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej jest dowodem złożenia zeznania. Potwierdza też termin rozliczenia z fiskusem. Nie ma więc żadnych przeszkód, by banki je respektowały.

Ministerstwo Finansów zwróciło się z pytaniem do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Związku Banków Polskich. Z odpowiedzi wynika, iż sektor bankowy podjął działania, które dostosują procedury wewnętrzne do obowiązujących przepisów. Efektem ma być zniesienie wymogu doręczania bankowi dowodu złożenia w urzędzie skarbowym papierowej deklaracji podatkowej lub zaświadczenia o przychodach i dochodach.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 października 2011 r.