Separacja małżonków nie wyklucza zwolnienia z podatku

Rzeczpospolita (2011-10-26), autor: .mpa , oprac.: GR

paź 26, 2011

Żona nie zapłaci podatku od podarowanego jej przez męża mieszkania, nawet jeśli wcześniej sąd orzekł separację między nimi – czytamy w Rzeczpospolitej.

Z pytaniem zwrócił się mężczyzna, który pozostaje w separacji z żoną. Jest on właścicielem mieszkania o pow. 30 mkw., które zamierza podarować żonie. Pyta, czy będzie miał prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Uważa on, że może przekazać żonie darowiznę bez daniny, bo mimo separacji są nadal małżeństwem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji IBPBII/1/436-295/11/MCZ zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że według art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Powstaje on z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, opodatkowaniu podlega otrzymanie od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej kwotę wolną – 9637 zł. Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Z kolei według art. 4a ust. 1 ustawy całkowicie zwolnione z podatku jest nabycie darowizny przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Muszą oni jednak spełnić dwa warunki. Po pierwsze – zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Służy do tego formularz SD-Z2. Po drugie – jeśli podarowane zostały pieniądze – udokumentować to dowodem wpłaty na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Dyrektor IS zwrócił uwagę, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym orzeczenie separacji przez sąd nie oznacza ustania małżeństwa. Nie ma więc podstaw, by w przepisach podatkowych traktować małżeństwo inaczej niż w prawie rodzinnym.
Jeśli umowa darowizny mieszkania zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, nie będzie obowiązku zgłoszenia jej do urzędu skarbowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 października 2011 r.