Niższe renty od 2009 roku…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

maj 10, 2007

Od 1 stycznia 2009 r. wysokość rent z tytułu niezdolności do pracy będzie zależeć od wysokości składek zgromadzonych na koncie emerytalnym. Projekt odpowiedniej ustawy traf ił już do konsultacji społecznych.

Nowe zasady obejmą osoby urodzone po 1948 roku, które będą się ubiegać o świadczenie po wejściu w życie ustawy. Taka zmiana jest zdaniem rządu konieczna, bo inaczej renty mogłyby być wyższe niż wypłacane z nowego systemu emerytury. Przy okazji reformy systemu rentowego rząd chce ograniczyć uprawnienia pracowników, którzy ulegną wypadkowi w pracy oraz zapadną na choroby zawodowe. Świadczenie to ma także zależeć od wysokości składek zgromadzonych na koncie emerytalnym. Osoby otrzymujące renty nie będą mogły więc korzystać już z preferencyjnych zasad ustalania ich wysokości. Związki zawodowe protestują. Ich zdaniem nie może być tak, aby pracodawcy nadal płacili składki na ubezpieczenie wypadkowe, a pracownicy nie mieli z tego powodu żadnych korzyści.

Więcej Gazeta Prawna.