Niższe świadczenia za opuszczanie zajęć…

Gazeta Prawna , autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

maj 10, 2007

Osoby niepełnosprawne będą mogły brać udział w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej.

Posłowie uznali, że w zajęciach CIS, ułatwiających uczestnikom powrót na rynek pracy, powinny brać udział osoby niepełnosprawne. Przysługiwałoby im tym samym tzw. świadczenie integracyjne, nadal miałyby też prawo do renty socjalnej. Osoby pobierające taką rentę musiałyby jednak wybrać świadczenie, które byłoby im wypłacane. Wynika to z przyjętej wczoraj przez Sejm nowelizacji ustawy z 14 lipca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. nr 122, poz. 1143).

Wysokość renty socjalnej wynosi obecnie 501,87 zł. Tymczasem świadczenie integracyjne dla uczestników zajęć w CIS ma być podniesione do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli – zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami -do 532,90 zł. Obecnie wynosi 80 proc. tego świadczenia.

Znowelizowane przepisy zakładają jednak, że jeśli uczestnik zajęć w CIS opuszczałby je, wówczas za każdy dzień niezdolności do uczestnictwa w takich zajęciach wypłacane mu świadczenie byłoby obniżane o 1/40. Po 14 dniach takiej nieobecności świadczenie integracyjne nie byłoby wypłacane w ogóle. Posłowie przyjęli także poprawkę, zgodnie z którą pracodawca zatrudniający uczestnika CIS przez 12 miesięcy mógłby otrzymać refundację części wynagrodzenia tej osoby. Obecnie, by otrzymać takie dofinansowanie przez 12 miesięcy, musi zatrudniać uczestnika centrum przez 18 miesięcy. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach mają być objęte ubezpieczeniem społecznym.

Więcej Gazeta Prawna.