Zamiast dofinansowania firmy otrzymają refundację składek wpłaconych do ZUS

ZMIANA PRAWA Renciści prowadzący firmy nie zapłacą od lipca składek do ZUS. Będą je opłacać od stycznia, ale składki na emeryturę i rentę zrefunduje im PFRON.

Sejm znowelizował wczoraj ustawę regulującą sposób zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe finansowanie ich składek na ubezpieczenia społeczne zastąpi refundacja z Państwowego' Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Najpierw przelew do ZUS

Zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) przewidują, że firmy zatrudniające niepełnosprawnych najpierw opłacą za nich do ZUS składki, a następnie złożą wniosek o ich refundację do PFRON.

– Na pracodawców nakłada się kolejne uciążliwe obowiązki, co może zniechęcić firmy do zatrudniania niepełnosprawnych – twierdzi poseł Sławomir Piechota z PO, przeciwny przyjętym przez Sejm rozwiązaniom.

Podobnie uważa Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Według niego zastąpienie dofinansowania refundacją kłopoty sprawi zwłaszcza firmom słabszym ekonomicznie, np. spółdzielniom inwalidzkim. Rozwiązania tego broni natomiast Mirosław Maleńczuk, wiceminister pracy i polityki społecznej. Jego zdaniem umożliwi ono lepszą kontrolę wydatków PFRON i poprawi ściągalność składek płaconych przez pracodawców.

Prowadzącym zakłady pracy chronionej Fundusz zrefunduje bowiem część wynagrodzenia, odpowiadającą składce należnej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe oraz części składki należnej od pracodawcy na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, pod warunkiem jednak że firma będzie terminowo opłacać składkę do PFRON. Jeśli będzie posiadać ponad 100 zł zaległości, nie otrzyma miesięcznego dofinansowania do czasu jej uregulowania.

Więcej Gazeta Prawna.