Środki zfron niewykorzystane do końca roku trzeba oddać

Rzeczpospolita (2011-11-03), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lis 3, 2011

Już tylko dwa miesiące zostały na spożytkowanie kwot pozostałych na koncie funduszu rehabilitacji, uzyskanych przed 1 stycznia 2011. Potem część z nich trzeba zwrócić na konto PFRON – informuje Rzeczpospolita.

Środki zgromadzone do 31 grudnia 2010 na koncie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pracodawca musi wykorzystać do końca 2011 r. inaczej będzie je musiał zwrócić PFRON w terminie do 20 stycznia 2012. Tak stanowi art. 13 ustawy z 29 października 2010 o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 226, poz. 1475).

Nie chodzi jednak o wszystkie kwoty, ale te pochodzące z art. 31 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 tej ustawy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 listopada 2011 r.