Bonus zmniejsza obrót, więc trzeba wystawić faktury korygujące

Rzeczpospolita (2011-11-06), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lis 6, 2011

Premie pieniężne udzielane kontrahentom z tytułu osiągnięcia określonego pułapu obrotów są w istocie rabatem obniżającym cenę pierwotnych transakcji. W konsekwencji podatnik wypłacający premię powinien wystawić faktury korygujące.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zgodnie z zawartym porozumieniem podatnik wypłaca kontrahentowi premię pieniężną w wysokości 4 proc. wartości sprzedaży netto na jego rzecz. Odbiorca towarów nie jest zobowiązany do wykonywania dodatkowych czynności na rzecz podatnika w związku z otrzymaniem bonusu.

Premia jest rozliczana co kwartał na podstawie noty uznaniowej wystawianej przez podatnika.
W jego ocenie premia pieniężna przyznawana w takich okolicznościach nie jest rabatem skutkującym zmniejszeniem obrotu podlegającego VAT i koniecznością wystawienia faktur korygujących, ponieważ nie jest ona przyporządkowana do konkretnej dostawy towarów. W konsekwencji premia ta nie obniża ceny zastosowanej w pierwotnej transakcji, a jest jedynie dodatkowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym w związku ze współpracą handlową.

Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 5 października 2011 (ILPP2/443-1037/11-3/MN), nie zgodziła się z tą interpretacją. Uznała, że premia pieniężna powinna być traktowana jako rabat. Zdaniem organu premię można przyporządkować do konkretnej dostawy, ponieważ jest wypłacana od zsumowanej wartości wynikającej z poszczególnych transakcji z kontrahentem. Jej przyznanie prowadzi zatem w istocie do obniżenia ceny zastosowanej pierwotnie w transakcjach między stronami. A więc w związku z wypłatą premii pieniężnej podatnik powinien wystawić faktury korygujące.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 listopada 2011 r.