Lodołamacze przecierają szlaki…

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: Ryszard Jaroszyński , oprac.: GR

maj 10, 2007

Podsumowano regionalny etap konkursu Lodołamacze 2007, propagującego zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Wielkopolska gala konkursu odbyła się 18 kwietnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Istotą konkursu jest promocja przedsiębiorstw, które w swojej polityce personalnej są szczególnie otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wśród laureatów znalazły się firmy, przedsiębiorcy i osoby prywatne angażujące się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzące nowe i coraz lepsze miejsca pracy oraz dostrzegające sens i konieczność rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Patronami honorowymi Regionalnego Etapu Konkursu Lodołamacze 2007 byli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski Tadeusz Dziuba oraz Prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Patronem Honorowym Konkursu Lodołamacze 2007 jest żona Prezydenta RP Maria Kaczyńska.

Laureaci Konkursu Lodołamacze 2007:

W kategorii Zakład Pracy Chronionej: Lespin Sp. z o.o. z Leszna (I miejsce), Asysta Bis Sp. z o.o. ze Świebodzina (II miejsce), Pofam Jedność Sp. z o.o. z Poznania (III miejsce);

W kategorii Otwarty Rynek Pracy: Przetwórnia Owocowo Warzywna Gil" ze Starego Bojanowa (I), Lorgo Sp. z o.o. z Nowego Tomyśla (II), Delikatesy Mięsne Prosiaczek" z Poznania (III);

W kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca: Ośrodek Wychowawczo-Specjalny Nasz Dom" z Gębie (I), Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa z Poznania (II), Fundacja Europejska Regionów z Opalenicy (III);

W kategorii Pracodawca Osoba Niepełnosprawna: Konrad Kołbik – właściciel Przedsiębiorstwa Robót Hydrotechnicznych i Budowlanych Hydroservis" (I), Mariusz Jabłoński – właściciel firmy An-Mar z Ostrzeszowa (II).

Tytuł Super Lodołamacza został przyznany Stowarzyszeniu Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych Być potrzebnym" w Owińskach m.in. za Atlas Komunikacyjny Poznania, który ułatwia osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się po Poznaniu. Atlas Komunikacyjny Poznania dla niewidomych i słabowidzących to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Technologię wytwarzania map wypukłych (unikatową na świecie) opracowali nauczyciele ośrodka: Alina Talukder i Marek Jakubowski. Wyróżnienie Lodołamacz Specjalny otrzymał Mirosław Nowakowski za aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Więcej Głos Wielkopolski.