Zaliczkę ujmuje się w aktywach bilansu

Dziennik Gazeta Prawna (2011-11-07), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

lis 7, 2011

W aktywach bilansu w pozycji A.II.3 – Zaliczki na środki trwałe w budowie wykazuje się zaliczkę wpłaconą na poczet zakupu środka trwałego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zaliczki na dostawę środków trwałych lub środki trwałe w budowie wykazuje się w aktywach bilansu w pozycji A.II.3 – Zaliczki na środki trwałe w budowie. Wpłacone zaliczki na poczet takich dostaw ujawnia się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. W przypadku środków trwałych można je ująć zapisem: strona Wn konta 240 – Inne rozrachunki, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.

Natomiast fakturę potwierdzającą dokonanie wpłaty zaliczki ujmuje się w następujący sposób: strona Wn konta 300 – Rozliczenie zakupu – wartość netto faktury, strona Wn konta 225 – Rozliczenie VAT naliczonego – wartość podatku podlegającego odliczeniu, strona Ma konta 240 – Inne rozrachunki – wartość brutto.

Z kolei w przypadku towarów i materiałów, a także usług zaliczki wykazuje się w pozycji aktywów w zapasach jako B.I – Zaliczki na dostawy. Ujęcie w księgach rachunkowych wpłaconych środków będzie przebiegało analogicznie do przedstawionego powyżej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 listopada 2011 r.