Jak czytamy w Rzeczpospolitej spółka planowała wnoszenie aportów do innych spółek kapitałowych w zamian za udziały/akcje. Wartość nominalna udziałów/akcji miała być niższa od ich wartości rynkowej. Składając wniosek o udzielenie interpretacji, chciała potwierdzenia, że przychodem z tego tytułu będzie – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT – jedynie wartość nominalna obejmowanych udziałów/akcji, niezależnie od wartości rynkowej przedmiotu aportu.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym. Jego zdaniem odpowiednie zastosowanie ma art. 14 ust. 1-3 (do którego odsyła art. 12 ust. 1 pkt 7), co upoważnia organ podatkowy do określenia przychodu w wysokości wartości rynkowej aportu.

WSA w Poznaniu 23 września 2011 (I SA/Po 522/11), uchylił zaskarżoną interpretację W jego ocenie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustaw) o CIT wynika, że w razie wniesienia aportu w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część przychodem jest wartość nominalna udziałów/akcji, która nie musi być ich wartością rynkową. Wątpliwości mogą pojawić się w związku z zawartym w tym przepisie odesłaniem do odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1 – 3 ustawy o CIT. W ocenie sądu organ podatkowy błędnie uznał, że przepis daje mu uprawnienie do określenia przychodu w wysokości wartości rynkowej udziałów/akcji.

Możliwość odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1 – 3 ustawy o CIT dotyczy wyłącznie ustalania wartości rynkowej przedmiotu zbycia, a tym samym określenia wartości rynkowej aportu, a nie wartości obejmowanych udziałów/akcji. Sąd dodał przy tym że jeżeli wartość rynkowa jest ujawniana i nie odbiega znacznie od wartości rynkowej rzeczy i praw, art. 14 ust. 1 – 3 ustawy o CIT nie ma zastosowania.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 listopada 2011 r.