Czy zmieni się wynagrodzenie pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Dziennik Gazeta Prawna (2011-11-08), autor: Mateusz Brząkowski , oprac.: GR

lis 8, 2011

Mężczyzna jest zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące czasu pracy takich osób. Czy jeżeli po tej dacie nie będzie on już mógł wykonywać obowiązków w obniżonym wymiarze czasu pracy, wpłynie to na wysokość jego wynagrodzenia? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z „DGP” – jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie kolejne zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Po nowelizacji, zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie będzie mógł przekraczać siedmiu godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo tylko w przypadku, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Normy czasu pracy, o których mowa powyżej, będą stosowane od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości ich stosowania (art. 15 ust. 2a). Koszty badań będzie ponosił pracodawca.
Odpowiadając na pytanie, należy odwołać się do treści art. 18 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z tym przepisem, stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.
Ponadto godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w art. 15, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 listopada 2011 r.