Firmy zapłacą za badania miejsc pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-11-09), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lis 9, 2011

Od 8 sierpnia pracodawcy, którzy uchylali się od przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, muszą się liczyć z tym, że w czasie kontroli PIP mogą otrzymać decyzję nakazującą ich przeprowadzenie. I to na własny koszt. W praktyce najczęściej będzie to dotyczyć tych firm, które jeszcze nigdy nie prowadziły oceny ryzyka zawodowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Nowe uprawnienia wprowadziła nowelizacja art. 11 pkt 6 a ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U nr 89, poz. 589 z późn. zm). Przyznanie ich wynikało z tego, że firmy, w których występowały czynniki ryzyka związane z wykonywaniem prac w szczególnych warunkach, nie chciały płacić za badania stanowisk pracy. Najwięcej sporów dotyczyło prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w miejscach, gdzie warunki pracy są np. determinowane procesami technologicznymi: gorącym lub zimnym mikroklimatem lub podwyższonym ciśnieniem atmosferycznym i to właśnie w takich sytuacjach PIP ma możliwość kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i nakazania pracodawcy umieszczenia ich w tych wykazach.

Może również nakazać sporządzenie korekty wcześniej dokonanego wpisu. Takie uprawnienia nałożył na PIP ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 listopada 2011 r.