Praca niepełnosprawnego

GAZETA POMORSKA , autor: Ewa Brzozowska-Kowalka , oprac.: GR

sty 9, 2007

Praca niepełnosprawnego

Mam 35 lat. Jestem zatrudniony w prywatnym zakładzie pracy na dwie zmiany. Od października ubiegłego roku posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Jakie przywileje przysługują mi z tego tytułu w pracy. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku natomiast osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Powyższy wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności Osób niepełnosprawnych nie wolno zatrudniać w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Jednakże powyższych przepisów nie stosuje się do zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi na to zgodę. Ponadto osoby niepełnosprawne mają prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku. Prawo do pierwszego urlopu przysługuje po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Przy czym urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni. Wobec powyższego w przypadku pracowników posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo Podstawa prawna: Ś ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U nr 123 poz 776 ze zm ) .