Ile może dorobić rencista

Rzeczpospolita (2011-11-21), autor: kwa , oprac.: GR

lis 21, 2011

Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nie wyklucza prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, przedsiębiorczy rencista powinien od działalności odprowadzać składki emerytalne i rentowe. Dobrowolna jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Wyjątek dotyczy składki zdrowotnej. Jeżeli rencista otrzymuje świadczenie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia (w 2011 r. 1386 zl) i uzyskuje przychody z działalności gospodarczej poniżej 50 proc. najniższej emerytury, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Renta z tytułu niezdolności do pracy będzie wypłacana w pełnej wysokości, jeśli przychód świadczeniobiorcy nie przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (2356,30 zł).
Jeśli przewyższy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4376 zł), świadczenie zostanie zawieszone.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 listopada 2011 r.