Urząd może żądać podatku od sprzedanego gruntu, mimo że wcześniej go oddał

Rzeczpospolita (2011-11-22), autor: Mirosława Łapińska , oprac.: GR

lis 22, 2011

Uwzględnienie przez organ korekty deklaracji i zwrot VAT wpłaconego z tytułu zbycia działek nie stoi na przeszkodzie możliwości późniejszego wydania decyzji zobowiązującej podatnika do ponownej jego zapłaty – informuje Rzeczpospolita.

Z okoliczności sprawy wynikało, że skarżący w 1992 r. kupił ziemię rolną z zamiarem zbudowania siedliska.
Zarejestrował się jako producent rolny, ale uprawiał tylko warzywa na własne potrzeby. Po kilku latach zwrócił się do urzędu miasta o przekwalifikowanie nieruchomości na grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a następnie ojej podział. Działki zamierzał sprzedawać, dlatego po uzyskaniu w urzędzie skarbowym informacji o obowiązku rejestracji dla celów VAT dopełnił wszystkich formalności. W latach 2005 – 2007 sprzedał kilkanaście działek jako podatnik tego podatku, choć bez wystawiania faktur.

Następnie w związku z wyrokiem NSA z 29 października 2007 (I FPS 3/2007), złożył korekty deklaracji i zwrócił się do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty podatku. W przywołanym wyroku NSA podkreślił, że art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT powinien być rozumiany w ten sposób, że warunkiem sine qua non uznania, że dana osoba działa w charakterze podatnika VAT, jest ustalenie, że działa ona jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik lub jako osoba wykonująca wolny zawód. Ani formalny status jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do konkretnej czynności osoba ta występowała w charakterze podatnika VAT. Zwłaszcza w przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu zamiar częstotliwego wykonywania czynności musi być ujawniony już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży.

Naczelnik urzędu skarbowego zwrócił nadpłatę bez prowadzenia postępowania podatkowego. Następnie w kwietniu 2009 wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązań podatkowych z tytułu sprzedaży działek, które zakończył decyzją wymiarową.

W odwołaniu podatnik zarzucił naczelnikowi niekonsekwencję co do opodatkowania spornych działek, ale organ odwoławczy nie podzielił tych zarzutów. Wskazał, że powołany przez podatnika wyrok NSA nie rozwiał istniejących wątpliwości, przez co w dalszym ciągu orzecznictwo sądów dotyczące opodatkowania odsprzedaży działek było różne. Wszczęto więc postępowanie podatkowe w celu ustalenia, czy faktycznie sprzedawcę można uznać za podatnika VAT. W przypadku gdy podatnik otrzymał zwrot nadpłaty bez wydawania decyzji, na podstawie art. 75 § 4 ordynacji podatkowej, oparty na niebudzącej wątpliwości korekcie deklaracji, zawarte w niej rozliczenie dalej opiera się na samo obliczeniu podatku. A to pozwala organowi na ponowną weryfikację skorygowanego przez podatnika rozliczenia, w toku postępowania podatkowego.

Skarga na decyzję ostateczną trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ale sąd 3 listopada 2011 (I SA/Ol 623/11) nie dopatrzył się w postępowaniu organów naruszenia prawa.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 listopada 2011 r.