Talon to nie towar, ani nie usługa

Rzeczpospolita (2011-11-23), autor: Tomasz Biel , oprac.: GR

lis 23, 2011

Zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne wielokrotnie wskazywały, że przekazanie pracownikom bonów towarowych nie jest opodatkowane. Pojawia się jednak pytanie, czy orzecznictwo ETS tego nie zmieni – czytamy w Rzeczpospolitej.

Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trafiło pytanie, czy na gruncie art. 2 VI dyrektywy przekazanie bonów towarowych pracownikom w ramach wynagrodzenia jest odpłatnym świadczeniem.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym brytyjski podatnik – Astra Zeneca UK Limited, część należnego pracownikom wynagrodzenia wypłacał w postaci bonów towarowych. Spółka nabywała je od pośrednika, który w związku z ich sprzedażą naliczał VAT. Spółka uznała, że zakup bonów jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, więc przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie spółka nie dostrzegała konieczności naliczania podatku należnego w związku z przekazaniem bonów na rzecz pracowników.

ETS po analizie dyrektywy doszedł do wniosku, że w tych okolicznościach przekazanie bonów towarowych należy traktować jako odpłatne świadczenie usług opodatkowane VAT. Za jego odpłatnym charakterem przemawia to, że przekazanie odbywa się w zamian za rezygnację przez pracowników z części przysługującego im wynagrodzenia.

W Polsce przekazanie bonów towarowych przez pracodawcę zwykle jest dodatkową gratyfikacją, która pozostaje bez wpływu na kwotę wypłacanej pensji. Nie można więc mówić o odpłatnym charakterze takiego przekazania. Należy się jednak zastanowić, czy w świetle wyroku ETS czynność przekazania bonów towarowych przez pracodawcę nie będzie nieodpłatnym świadczeniem usług na cele osobiste pracowników, które na gruncie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT zostało zrównane z odpłatnym świadczeniem usług i jest obciążone VAT.

Orzeczenie Trybunału nie wpłynęło na praktykę polskich organów podatkowych. Wciąż zgadzają się one, że przekazanie bonów na rzecz pracowników nie jest ani dostawą towarów, ani świadczeniem usług, a w konsekwencji jest wyłączone z opodatkowania VAT. Istnieje jednak ryzyko, że prezentowana przez fiskusa linia interpretacyjna może się zmienić. W celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami takiej zmiany pracodawca powinien więc rozważyć możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 listopada 2011 r.