Podniesienie najniższej płacy a przełom roku

Rzeczpospolita (2011-11-24), autor: Renata Majewska , oprac.: GR

lis 24, 2011

Razem ze zmianą najniższego wynagrodzenia może się okazać konieczna zmiana treści angaży.
Trzeba też pamiętać o podniesieniu kwot zasiłków liczonych od najniższej podstawy – przypomina Rzeczpospolita.

Niektórym pracownikom wynagradzanym stawką minimalną trzeba z końcem 2011 r. zmienić umowy o pracę.
Dotyczy to tych, których angaż przewiduje, że dostają 1386 zł brutto miesięcznie i nie zawierają zastrzeżenia, że kwota ta podlega waloryzacji wraz z corocznym wzrostem minimalnej płacy. Takie umowy o pracę trzeba skorygować odpowiednio za wypowiedzeniem zmieniającym, bądź porozumieniem zmieniającym.

Formalności tych nie trzeba dokonywać, gdy umowa o pracę posługuje się pojęciem „minimalnego wynagrodzenia za pracę”. Postanowienie to wskazuje jednoznacznie, że co roku zatrudniony uzyskuje minimalne wynagrodzenie za pracę właściwe dla danego roku.

Firmy wypłacające wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca często zastanawiają się co z pensją za pracę w grudniu. Jak co roku wyjaśniamy, że w takiej sytuacji nie ma podstaw, by w styczniu nowego roku podwyższyć wypłatę do nowego minimum. Mimo że termin wypłaty przypadnie już w styczniu 2012 r., to zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy należy wypłacić przynajmniej 1386zł brutto. Dzieje się tak dlatego, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Skoro mamy tu do czynienia z pracą wykonaną w grudniu 2011 r., należy się za nią „stare” wynagrodzenie minimalne.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu 13,71 proc. tego wynagrodzenia. W przypadku osób w pierwszym roku pracy jest to 80 proc. pełnej płacy rninimalnej pomniejszonej o 13,71 proc..

Oczywiście minimalna stawka dzienna dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jest niższa proporcjonalnie do etatu.
Po wypłacie zasiłku przysługującego w części za 2011 r. i za 2012 r. należy szczególnie uważać na poprawność raportu RSA. Do końca 2009 r. w raporcie RSA nie było możliwości podania w nich roku, w którym przypadała absencja. Tym ZUS tłumaczył brak możliwości wpisania w jednym bloku wypłaty zasiłku na przełomie roku w jednym bloku. Mimo że w 2010 r., po zmianie tego druku, jest możliwość podania w nim również roku kalendarzowego, nadal ZUS wymaga, by daty nie wykraczały poza rok kalendarzowy. Trzeba więc wypełnić dwa bloki – w jednym rozliczyć zasiłek przysługujący do 31 grudnia 2011 r., a w drugim – od 1 stycznia 2012 r.

Dokonując potrąceń z wynagrodzenia należnego pracownikowi za grudzień 2011 r., a wypłaconego w styczniu 2012 r., stosujemy nowe kwoty wolne., a więc ustalone na podstawie minimalnej płacy dla 2012 r.
Dlatego że wiążą nas kwoty wolne obowiązujące w chwili dokonywania potrącenia. Rozwiązanie to uzasadnia min. fakt, że przyjęcie w takiej sytuacji starej kwoty wolnej rodziłoby problem z dokonaniem potrącenia, gdy w styczniu 2012 r. zostałyby zatrudnionemu wypłacone jednocześnie pensja za grudzień 2011 r. i za styczeń 2012 r. Biorąc po uwagę, że w miesiącu można zastosować tylko pojedynczą kwotę wolną od potrąceń, jedynym rozsądnym wyjściem jest więc używanie od 1 stycznia 2012 r. nowych kwot wolnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 listopada 2011 r.