Ubezpieczając pracownika, zwróć uwagę na treść polisy

Rzeczpospolita (2011-11-25), autor: Kamil Januszek , oprac.: GR

lis 25, 2011

Jeśli składka na ubezpieczenie zatrudnionych obejmuje pomoc assistance, może nie być uznana za kosz podatkowy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Spółka wykupuje ubezpieczenia dla swoich pracowników wyjeżdżających w zagraniczne podróże służbowe.
Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. pokrycie kosztów leczenia, NNW oraz tzw. ubezpieczenie assistance. W zależności od rodzaju polisy kwota składki jest rozbita na poszczególne zakresy ubezpieczenia bądź podana w kwocie łącznej. Spółka pyta, czy cała kwota składki jest kosztem uzyskania przychodu. W jej ocenie składki mogą zostać w całości zaliczone do kosztów podatkowych.

Izba skarbowa w Łodzi w interpretacji z 20 października 2011 nie zgodziła się z tym stanowiskiem.
Stwierdziła, że pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko takie składki na ubezpieczenia pracowników, które dotyczą kategorii ryzyka wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT. Dlatego, jeżeli polisa ubezpieczeniowa wykupiona dla zatrudnionego odbywającego podróż służbową obejmuje swym zakresem również ubezpieczenie assistance  i nie zawiera informacji, jaka część składki przypada na to ubezpieczenie, wydatek poniesiony w związku z zakupem całej polisy nie jest kosztem uzyskania przychodów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 listopada 2011 r.