Błąd na fakturze groźny dla kupującego

Rzeczpospolita (2011-12-01), autor: Łukasz Gogola , oprac.: GR

gru 1, 2011

Mimo dziesięciu miesięcy obowiązywania zmienionych przepisów wciąż są wątpliwości, które usługi szkoleniowe, medyczne i finansowe są zwolnione z VAT. Oznacza to kłopoty nie tylko dla ich wykonawców, lecz także dla nabywców – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jeśli nabywcy otrzymają fakturę z wykazanym 23-proc. VAT, a powinno być zwolnienie, to nie mają prawa go odliczyć. Problem w tym, że wyroki w sprawie zakresu zwolnień wynikających z nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, jeszcze się nie pojawiły.

Art. 88 ust. 3 a pkt 2 ustawy o VAT może być przede wszystkim przyczyną problemów, gdy zmieniają się przepisy dotyczące zakresu zwolnień. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku tego roku. Do dziś w stosunku do niektórych usług szkoleniowych medycznych i finansowych istnieją wątpliwości, czy są one zwolnione z VAT, czy obciążone tym podatkiem. Nabywcy może więc być trudno zweryfikować, czy świadcząca je firma prawidłowo wystawiła fakturę. W praktyce jedynym sposobem zabezpieczenia się przed ryzykiem jest wystąpienie z wnioskiem o interpretację. Niektórzy podatnicy korzystają z tej możliwości.

Świadczy o tym odpowiedź Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 sierpnia 2011 (ILPP2/443-817/11-2/KŁ). Z pytaniem zwróciła się firma, która za zlecone usługi szkoleniowe otrzymała fakturę z doliczonym VAT. Izba odpowiedziała, że szkolenia dla pracowników prowadzone przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego na rzecz wnioskodawcy korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Wykazanego w fakturze VAT nie można więc odliczyć.

Z przepisów wynika zakaz odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy czynność nie jest objęta VAT lub zwolniona. Nie zabraniają one natomiast uwzględnienia VAT naliczonego, jeśli w fakturze podano nieprawidłową stawkę, np. wykazano 23 proc, a powinno być 8 proc.
Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych. W odpowiedzi z 7 lipca 2011 Izba Skarbowa w Łodzi stwierdziła, że nabywcy przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego o naliczony z otrzymanych od kontrahentów faktur z nieprawidłową stawką podstawową.

Pewne wątpliwości mogą pojawić się, jeśli sprzedawca na wystawionej fakturze wykazał 23 proc. lub 8 proc. zamiast stawki zero. Z literalnego brzmienia art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT wynika, że nabywca nie ma prawa do odliczenia, tylko gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona. Jeśli więc w otrzymanej fakturze błędnie wykazano stawkę podstawową, a powinno być zero, to podatnik powinien mieć prawo do odliczenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 listopada 2011 r.