Czy zróżnicowanie pensji narusza zasadę równego traktowania pracowników

Dziennik Gazeta Prawna (2011-12-01), autor: Leszek Jaworski , oprac.: GR

gru 1, 2011

Odmienne zasady wynagradzania lekarzy rezydentów nie oznaczają dyskryminacji pozostałych lekarzy świadczących pracę w tym samym szpitalu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Czytelnik jest lekarzem specjalistą. Zatrudnieni w tym samym szpitalu lekarze rezydenci zarabiają więcej od niego. Czytelnik jest zdania, że to zróżnicowanie stanowi naruszenie zasady równego traktowania pracowników oraz zasady niedyskryminacji przy ustalaniu wynagrodzeń. Czy dyrektorowi szpitala można w tej sytuacji zarzucić dyskryminację?

Zróżnicowanie wynagrodzenia lekarza specjalisty w stosunku do lekarza rezydenta ma swoje uzasadnienie w sposobie finansowania zatrudnienia lekarzy rezydentów. W przypadku lekarza rezydenta minister zdrowia przekazuje środki na wypłatę wynagrodzeń zasadniczych jednostce zatrudniającej takiego lekarza.

Natomiast pieniądze na wynagrodzenie dla lekarzy specjalistów pochodzą z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych przez dany szpital z NFZ. Wysokość wynagrodzeń zależy od wysokości kontraktów. Wynagrodzenie lekarza specjalisty jest finansowane przez szpital z puli uzyskiwanej corocznie w ramach kontraktu z NFZ. Środki finansowe na wynagrodzenie dla rezydentów pochodzą zaś wprost z budżetu państwa, a ich wysokość nie zależy od pracodawcy, lecz bezpośrednio od ustawodawcy.

Regulacja ustawowa wynagrodzenia lekarzy rezydentów ma zachęcić absolwentów studiów medycznych do wykonywania zawodu lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezy-dentury i dotyczy tylko okresu rezydentury. Po jej zakończeniu nastąpi zrównanie wynagrodzenia lekarza rezydenta z wynagrodzeniem lekarza z danym stopniem specjalizacji. Natomiast w przypadku lekarzy specjalistów wysokość wynagrodzenia kształtowana jest w oparciu o możliwości finansowe zakładu opieki zdrowotnej. Z tego względu, skoro to nie dyrektor szpitala dokonał zróżnicowania pod względem wynagrodzenia pracujących u niego lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy mających już specjalizację, nie można zarzucić mu dyskryminacji.

Taki pogląd potwierdził wyraził SN w wyroku z 29 marca 2011 r. stwierdzając, że zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego lekarzy w stosunku do wynagrodzenia lekarzy rezydentów nie stanowi dyskryminacji w rozumieniu art. 183c k.p.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 listopada 2011 r.