Ubezpieczenie zależy od przedmiotu umowy…

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

maj 11, 2007

Ubezpieczenie zależy od przedmiotu umowy

Często zdarza się, że przedsiębiorcy podpisują umowy zlecenia. Gdy przedmiot umowy jest inny niż prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzi do zbiegu tytułu ubezpieczeń.

W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która równocześnie wykonuje umowę zlecenia, możemy wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza – gdy umowa zlecenia jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i druga – gdy umowa zlecenia jest wykonywana obok tej działalności.

Gdy umowa zlecenia jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przedmiot prowadzonej działalności jest taki sam jak przedmiot wykonywanej umowy zlecenia i przychód dla celów podatkowych jest traktowany jako przychód z działalności. W takiej sytuacji umowa zlecenia nie jest traktowana jako odrębny tytuł do ubezpieczeń, tylko jako jedna z umów, na podstawie której działalność jest prowadzona. Tym samym jedynym tytułem do ubezpieczeń jest prowadzona działalność, a z umowy zlecenia nie powinny być odprowadzane żadne składki.

Zbieg tytułów ubezpieczenia

Jeśli natomiast umowa zlecenia jest wykonywana obok prowadzonej działalności gospodarczej – gdy przedmiot umowy zlecenia jest inny niż przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i przychód w zakresie podatkowym stanowi odrębne źródło przychodów – w takiej sytuacji mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń.

Osoba prowadzącą działalność gospodarczą, która równocześnie wykonuje umowę zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z działalności, jeżeli z umowy zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (a więc wypłacone w danym miesiącu wynagrodzenie) jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność, gospodarczą.

Najniższa podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą to 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Za maj 2007 r. podstawa ta wynosi 1597,51 zł. Natomiast dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej 25 sierpnia 2005 r. albo później (i spełniają wszystkie przesłanki do skorzystania z preferencyjnej stawki).
 
Więcej Gazeta Prawna.