Zmniejszenie kosztów bilansowych nie wpływa na podstawę opodatkowania

Rzeczpospolita (2011-12-05), autor: Hanna Kozłowska , oprac.: GR

gru 5, 2011

Jeśli odpis aktualizujący lub rezerwa nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to ich rozwiązanie nie jest przychodem podatkowym – donosi Rzeczpospolita.

Z pytaniem zwróciła się spółka z o.o., która otrzymała od jedynego udziałowca aport w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Nabyła więc poszczególne pozycje aktywów i pasywów przedsiębiorstwa udziałowca. Wśród nich znajdowały się utworzone przez udziałowca przed przeniesieniem przedsiębiorstwa odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz należności (zgodnie z ustawą o rachunkowości). Obciążyły one pozostałe koszty operacyjne, ale nie zostały zaliczone przez udziałowca do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto wnioskodawca przejął utworzone przez udziałowca, zgodnie z ustawą o rachunkowości przed przeniesieniem przedsiębiorstwa, rezerwy obciążające pozostałe koszty operacyjne. One również nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Pojawiła się wątpliwość, czy rozwiązane przez niego odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz należności a także rozwiązane rezerwy są przychodem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 4e i 5a ustawy o CIT.

Zgodnie z tymi przepisami do przychodów zalicza się równowartość:

– odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, z których dokonano tych odpisów;

– rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy o CIT, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 9 listopada 2011 (IPTPB3/423-200711-2/GG) potwierdziła, że wskazane w pytaniu kwoty nie są przychodem. To dlatego że wcześniej rezerwy i odpisy nie były kosztem uzyskania przychodów. Wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu nie wpływa na stosowanie tej zasady.
Wskazała ona, że „z uwagi, iż zarówno odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz należności jak i rezerwy tworzone przez udziałowca i przejęte przez wnioskodawcy w drodze aportu obciążały koszty operacyjne nie będąc zaliczonymi w koszty uzyskania przychodu, nie stanowią przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 4e oraz art. 12 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT”.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 grudnia 2011 r.