Można prowadzić firmę na macierzyńskim i nie płacić składek…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

maj 11, 2007

Krystyna Tymorek, radca prawny w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Mam jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem w ciąży, a termin porodu przypada 10 czerwca bieżącego roku. Czy przebywając na zasiłku macierzyńskim z tytułu firmy, będę mogła ją nadal prowadzić Jeżeli tak, to czy będę musiała płacić składki na ZUS.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie. Wynika tak z art. 11 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Jeżeli tak uczynią, mają prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia, w tym do zasiłków macierzyńskich wypłacanych przez ZUS. Zasiłek ten należy się przez czas określony w kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, czyli przez: 18 tygodni na pierwsze dziecko, 20 tygodni na każde następne, 28 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka. Zasiłek macierzyński przysługuje indywidualnym przedsiębiorcom nawet, jeśli w trakcie jego pobierania nadal prowadzą firmę. Zaprzestanie działalności zarobkowej nie jest więc warunkiem wypłaty tego świadczenia.

Przebywając na zasiłku macierzyńskim, czytelniczka nie musi też opłacać składek na ZUS z tytułu prowadzonej działalności. Cały czas podlega bowiem wtedy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z racji otrzymywania świadczenia (a nie z wykonywanej działalności). Bez znaczenia jest przy tym, że zasiłek dostała z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oddział ZUS, uiszczający czytelniczce zasiłek macierzyński, będzie jednocześnie naliczał za nią składki na fundusz emerytalny i rentowy – od kwoty wypłacanego zasiłku.

Więcej Rzeczpospolita.